صدور کارت شناسایی برای افراد کلوپ

صدور کارت شناسایی برای افراد کلوپ
علی علی‌زاده   ۲۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۰

کارت شناسایی برای اعضاء صادر گردیده،ضمنا هر کدام از آنها دارای کدشناسایی می باشند که در هنگام مسابقات و صدور شناسنامه از این کد استفاده خواهد شد.