قوانین کلوپ کبوتران مسافتی الشتر

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- حداقل سن اعضاء 18 سال تمام
3- عدم اعتیاد به مواد مخدر
4- دارا بودن اخلاقی پسندیده و خوش رو
5- موافق بودن با این شعار: جلوگیری از شکار غیر قانونی پرندگان و حامی محیط زیست و حیوانات
6- شرکت نمودن در جلساتی که توسط مدیریت کلوپ تشکیل میشود در مورد مسابقات و مسائل و مشکلات کلوپ
7- رعایت و احترام گذاشتن به افراد کوچکتر و بزرگتر از خود
8- شرکت در مسابقات کلوپ (در صورت داشتن پرنده)
9- در هیچ جای دیگر(کلوپ یا باشگاه) عضویت نداشته باشد.

آخرین بروزرسانی در ۱۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۴