مسابقات پاییزه

مسابقات پاییزه
علی علی‌زاده   ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۱

بنام خدا
کلوپ کبوتران مسافتی الشتر قصد دارد در اولین مسابقات رسمی این کلوپ ،مسابقات پاییزه در شهرهای اراک،راهجرد و در آخر شهر مقدس قم برگزار نماید.
به امیدموفقیت تک تک دوستان